Alhamdolillah Minhal-ul-Quran Sverige (Malmö) har börjat Koran undervisning för barn tre dagar i veckan. Läs mer här